20170201_150535Kurz sportovní přípravky je určen pro děti ve věku 5 – 8 let. Hlavním zaměřením kurzu je všeobecná sportovní příprava dětí. Rozvoj rychlosti, obratnosti, pružnosti a koordinace. Jako doplněk a zpestření cvičení děti seznamujeme se základy karate.

 

Toto cvičení pro předškolní děti se v našem sportovním klubu cvičí již téměř 20 let. Na základě získaných zkušeností je náplň tréninku pestrá, pro děti zajímavá, ale zároveň vzdělávací a rozvíjející pohybové dovednosti. Cvičení se často střídají a jsou doplněna o hry a soutěže. Při cvičení se snažíme používat co nejvíce cvičebních pomůcek

– žíněnku švédskou bednu, žebřiny, 20170131_152307lavičku, míče, švihadla, krátké tyče, dlouhé tyče lano, fitbally, bosu, meče, apod. Jak již bylo řečeno, hlavním cílem je všeobecná sportovní průprava. Vzhledem k věku dětí se jedná zejména o jednoduché cviky. Děti se naučí například kotrmelec, hvězdu, vyhodit míč do vzduchu – tlesknout – a chytit, hodit míč o zeď a chytit, přeskočit švihadlo, přeskočit švédskou bednu, přejít lavičku, atd.

 

Jako doplněk ke všeobecnému cvičení dětí učíme základy karate. Děti ve věku 5-6 let se reálně karate nemohou naučit. Hlavním cílem cvičení karate je tak

naučit děti se soustředit na dané cvičení.

Naučit se vnímat své tělo a naučit se jej správně ovládat.

Cvičením karate rozvíjíme koordinaci celé20170126_141345ho těla. Učíme děti levou a pravou stranu. A protože je karate bojové umění, působíme také na jejich disciplínu, uznávání autorit, respektu k ostatním, a ovládání vlastního ega. Z hlediska karate se děti naučí základní postoje – zenkutsudachi, kibadachi, kokutsudachi, základní techniky rukama – cuki, age uke, gedan barai, sotu uke, uchi uke, shuto uke a základní kop – maegeri. Karate se v rámci tréninku cvičí cca 10 – 15 minut, zbylý čas je věnován všeobecné průpravě.

 

Tréninky probíhají dvakrát týdně – pondělí/středa a úterý/čtvrtek.

Po dohodě je možné navštěvovat tréninky také například pondělí a čtvrtek či cvičit pouze jedenkrát týdně.

 

 

Kurzovné na 1 měsíc 790,- Kč
Jednorázové vstupné 150,- Kč
Permanentka na 10 vstupů – platnost 2 měsíce 1 300,- Kč
 Kurzovné se hradí na období září – leden, únor – červen