Historie

Historické kořeny vzniku Sportovního klubu bojových umění Hostivař ( SKBU) sahají do roku 1990, kdy se skupina závodníků oddílu karate TJ Sokol Horní Měcholupy pod vedením svého trenéra Karla Strnada, rozhodla založit vlastní klub s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro praktikování karate na národní i mezinárodní úrovni se záměrem na dosahování co nejlepších výsledků.
Následovalo strastiplné období trénovaní v pronajatých prostorách. K velké změně došlo v roce 1994 kdy klub získal do dlouhodobého pronájmu zdevastovaný objekt bývalé obecné školy na Trhanovském náměstí. Samotná přeměna objektu školy v sportovní centrum byla realizována v několika etapách. Poslední etapa byla úspěšně dokončena v roce 2018.
S postupným nárůstem počtu tělocvičen a ostatních sportovních ploch začaly v klubu vznikat, kromě oddílu karate, i oddíly dalších odvětví bojových umění jako: aikido, jujtsu, thajský box, full contact, MMA, ale i volejbal, pilátes, jóga, kruhový trénink a formování postavy.
Původní myšlenka vytvořit podmínky pro špičkové provozování karate tak přerostla do vzniku moderně vybaveného sportovního střediska, které poskytuje širokou škálu výkonnostního i rekreačního sportovního vyžití pro zájemce od dětského až do seniorského věku.
Sportovní klub bojových umění Hostivař

1. LEKCI ZDARMA
si objednejte na: